dla-gitarzysty.pl logo
Instagram button
Instagram button
Soundcloud button
Bandcamp button
Facebook button
YouTube button
OLX.PL button

Lekcje Gry na Gitarze

Muzyczne interwały i odpowiadające im stosunki częstotliwości

W muzyce interwałem nazywa się odległość między dwoma dźwiękami.

Tabela 1 przedstawia interwały od prymy do oktawy oraz odpowiadające im stosunki częstotliwości.

Interwał Liczba półtonów Stosunek częstotliwości
Pryma 0 1,0000
Sekunda mała 1 1,0595
Sekunda wielka 2 1,1225
Tercja mała 3 1,1892
Tercja wielka 4 1,2599
Kwarta 5 1,3348
Kwinta zmniejszona 6 1,4142
Kwinta czysta 7 1,4983
Kwinta zwiększona 8 1,5874
Seksta 9 1,6818
Septyma mała 10 1,7818
Septyma wielka 11 1,8897
Oktawa 12 2,0000

Tab. 1 Muzyczne interwały i odpowiadające im stosunki częstotliwości