dla-gitarzysty.pl logo
Instagram button
Instagram button
Soundcloud button
Bandcamp button
Facebook button
YouTube button
OLX.PL button

Lekcje Gry na Gitarze

Chord tutor - barre chords:

A

Poniższe diagramy ilustrują budowę akordów barowych. Czerwone strzałki pokazują interwałowe zależności pomiędzy dźwiękami akordów. Pionowe linie odpowiadają progom, poziome strunom gitary.

pic

Wybierz z listy poniżej:

Tabela 1 zawiera objaśnienie użytych oznaczeń interwałów.

Oznaczenie Interwał Liczba półtonów
0 Pryma 0
2- Sekunda mała 1
2+ Sekunda wielka 2
3- Tercja mała 3
3+ Tercja wielka 4
4 Kwarta 5
5- Kwinta zmniejszona 6
5 Kwinta czysta 7
5+ Kwinta zwiększona 8
6 Seksta 9
7- Septyma mała 10
7+ Septyma wielka 11
8 Oktawa 12
9- Nona mała 13
9+ Nona wielka 14
10- Decyma mała 15
10+ Decyma wielka 16
11 Undecyma 17
12- Duodecyma zmniejszona 18
12 Duodecyma czysta 19
12+ Duodecyma zwiększona 20
13- Terdecyma mała 21
13+ Terdecyma wielka 22

Tabela 1 Objaśnienia użytych oznaczeń interwałów